Menu

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a jeho zákazníkov - Kupujúcich  a vo svojom aktuálnom znení tvoria súčasť kúpnej zmluvy.

Predávajúcou spoločnosťou na stránkach www.noseniedeti.sk je:

NosenieDeti, s.r.o., K Diaľnici 452/21, 911 05  Zamarovce,
IČDPH: SK2022604738, Obchodný register Okr. súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 20223/R

 
e-mail: obchod@noseniedeti.sk
tel.: +421 908 419 618

Orgán dozoru a dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia – Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

 

1. Objednávanie tovaru - nákup, uzavrenie kúpnej zmluvy

Internetový obchod  www.noseniedeti.sk obsahuje zoznam tovaru ponúkaného Predávajúcim na predaj, pri každom tovare sú uvedené hlavné vlastnosti tovaru, skladová dostupnosť (bližšie článok 3 - Dodanie tovaru) a cena jednotlivého ponúkaného tovaru.  Zmluvné strany majú možnosť uzavrieť kúpnu zmluvu aj za individuálne dojednaných podmienok, pokiaľ sa na tom dohodnú.  

Objednávku je možné uskutočniť prostredníctvom objednávkového formulára, e-mailom alebo telefonicky. 

Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

*objednanom tovare (objednávaný tovar vloží Kupujúci do elektronického nákupného košíka internetového obchodu, pričom špecifikuje množstvo daného tovaru)

*spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru,

*spôsobe  doručenia objednávaneho tovaru

*informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len jako „Objednávka“).

Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci okamžite po obdržaní objednávky toto obdržanie Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v objednávke alebo v registrácii.

Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká potvrdením prijatia objednávky, ktoré je Predávajúcim zaslané Kupujúcemu elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho.

 

2. Cena tovaru

Cena ponúkaného tovaru je uvedená vrátane všetkých daní. Cena tovaru neobsahuje náklady na dopravu od Predávajúceho ku Kupujúcemu, náklady na dopravu sa riadia článkom 3.3 - 3.5 týchto obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb, v takom prípade má Kupujúci právo objednávku zmeniť alebo zrušiť.

 

3.Dodanie tovaru

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie  doručenie tovaru Kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou.

Na základe kúpnej zmluvy vystaví Predávajúci Kupujúcemu daňový doklad – faktúru.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny.

 

3.1 Dodacie lehoty

U každého tovaru je osobitne uvedené, či je tovar skladom alebo do akej doby Predávajúci daný tovar expeduje, tj. odovzdáva balík prepravnej spoločnosti. U tovaru, ktorý nie je možné momentálne objednať, je uvedené "Tovar nie je skladom".

Tovar, ktorý je skladom, Predávajúci odovzdá prepravnej spoločnosti zvyčajne na druhý pracovný deň po prijatí objednávky, najneskôr však do 3 pracovných dní.

Objednávku Predávajúci nerozdeľuje,  pokiaľ si Kupujúci objedná niekoľko druhov tovarov, z ktorých má každý inú dodaciu lehotu, tovar je expedovaný spoločne po naskladnení všetkých tovarových položiek z objednávky, najneskôr v termíne expedície tovaru s najdlhšou dodacou lehotou.

V prípade platby predom prevodom na bankový účet Predávajúceho, Predávajúci tovar odošle až po prijatí platby za tovar od Kupujúceho.

V prípade, ak by sa dodacia lehota mala predĺžiť, než je avizované, informuje Predávajúci o tejto skutočnosti Kupujúceho. Ak Kupujúci nesúhlasí s predĺženou dodacou lehotou, má právo objednávku zrušiť alebo zmeniť.  V prípade, že Kupujúci už úplne alebo zčasti uhradil kúpnu cenu a objednávku zruší,  bude mu prijatá platba vrátená spôsobom, ktorým došlo k úhrade alebo spôsobom  ktorý si Kupujúci  zvolí a to do 14  dní od odstúpenia od zmluvy.

Expedovanie tovaru sa môže predĺžiť z nasledovných dôvodov: tovar nie je momentálne na sklade, tovar nemá výrobca, príp. distribútor aktuálne na sklade, zasiahla vyššia moc – napr. balík sa stratil pri doprave k Predávajúcemu, Predávajúcemu bol dodaný iný tovar, než bol objednaný, atď.

Kupujúci je o odoslaní tovaru informovaný e-mailom.

V prípade osobného vyzdvihnutia tovaru na našej predajni v Trenčíne, je potrebné si tovar prevziať v lehote 3 prac. dní.

 

3.2  Spôsob dodania tovaru

Kupujúci má možnosť zvoliť si nasledovné spôsoby dodania:


DPD - Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

GLS - GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Packeta - balík je doručovaný na výdajné miesta Packety. O doručovaní ste informovaní e-mailom aj SMS správou.

Osobne - tovar je možné si prevziať v našej predajni, počas otváracích hodín. Predajňa sa nachádza na Zlatovskej ulici 3106, Trenčín.

  

3.3 Cena dopravy - dodanie tovaru v rámci Slovenskej republiky

Náklady na doručenie objednaného tovaru znáša Kupujúci.

 

  hodnota objednávky do 150 € hodnota objednávky nad 150 €
Packeta 2,90 € 1,40 €
GLS 4,30 € 2,80 €
DPD 4,90 € 3,40 €
Dobierka + 1,20 €

 

Prepravu "Výmena tovaru - doručenie Packeta výdajné miesto" je možné zvoliť iba na základe predchádzajúcej objednávky, keď sa vymieňa tovar za inú veľkosť.

 

3.4 Dodanie tovaru do Českej republiky

Náklady na doručenie objednaného tovaru znáša Kupujúci.

 

Česká republika
Zásilkovna - výdejní místo 3,80 €
Zásilkovna - doručení na adresu 6 €

 

 

3.5 Cena dopravy - dodanie tovaru do iných štátov (others EU countries)

Náklady na doručenie objednaného tovaru znáša Kupujúci.

 

Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko (Austria, Poland, Hungary, Romania)
Doručenie na adresu (Transportation) 6,70 €

 

Belgicko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Španielsko, Írsko, Taliansko (Belgium, Denmark, Estonia, France, Netherland, Lithuania, Latvia, Portugal, Spain, Ireland, Italy)
  Objednávka do (order up to) 200 € Objednávka nad (order from) 200 €
Doručenie na adresu (Transportation) 12 € 22 €

 

Slovinsko, Chorvátsko, Grécko, Bulharsko (Slovenia, Croatia, Greece, Bulgaria)
Doručenie na adresu (Transportation) 8,20 €

 

Fínsko, Luxembursko, Švédsko (Finland, Luxembourg, Sweden)
Doručenie na adresu (Transportation) 24 €

 

Cyprus, Malta
Doručenie na adresu (Transportation) 27 €

 

 4. Spôsob platby za tovar

Spôsob platby si zvolí Kupujúci v objednávke.

Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar Predávajúcemu jedným z nižšie uvedených spôsobov:

1. dobierka - služba je spoplatnená sumou 1,20 €– za tovar Kupujúci zaplatí až pri doručení Kuriérom, poštovým doručovateľom, alebo na pošte – pokiaľ si bude Kupujúci vyzdvihovať zásielku tam.

2. bankovým prevodom – údaje potrebné k platbe zašle Predávajúci Kupujúcemu ihneď po prijatí objednávky. Kúpna cena pri platbe bankovým prevodom je splatná do 1 dňa od uzavretia kúpnej zmluvy. 

 

5. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je Predávajúci povinný Kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Pri tovare, ktorého používanie sa riadi návodom, je tento návod vždy priložený.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim. Záruka sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode www.noseniedeti.sk.

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia veci Kupujúcim.
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.
Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

5.1 Práva spotrebiteľa pri uplatnení reklamácie

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.


Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

5.2 Uplatnenie reklamácie

Miestom pre uplatnenie reklamácie je: NosenieDeti, s.r.o., K Diaľnici 452/21, 911 05  Zamarovce

Pri reklamácii je potrebné, aby Kupujúci preukázal, že tovar nakúpil v internetovom obchode www.noseniedeti.sk, ďalej je potrebné popísať závadu a identifikovať sa.

Kupujúcemu odporúčame, aby si zvolil požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (viď. Práva spotrebiteľa pri uplatnení reklamácie).

Na uľahčenie vyššie popísaného je možné použiť Reklamačný formulár.

Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a §623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Reklamácia do 12 mesiacov od kúpy
Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Reklamácia po 12 mesiacoch od kúpy
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

6.  Vrátenie tovaru  - odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (t.z. kedykoľvek v období od odoslania objednávky po deň prevzatia tovaru).

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

-     predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

-     predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci.

 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom.

 Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.

 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby  rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu. Táto lehota  sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý Spotrebiteľovi darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Zákazníkom uzatvorená s rozväzujúcou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy Spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a Spotrebiteľ je povinný poskytnutý darček spolu s tovarom Predávajúcemu vrátiť.

Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy):

 

Komu:   NosenieDeti, s.r.o., K Diaľnici 452/21 911  05  Zamarovce,  obchod@noseniedeti.sk

 

–   Týmto oznamujem , že odstupujem od zmluvy na tento tovar : ..............

–    Dátum objednania tovaru…………

–    Dátum prijatia tovaru  ..............

–    Meno a priezvisko spotrebiteľa ..............

–    Adresa spotrebiteľa ..............

–    Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

–    Dátum ..............

 

7. Výmena tovaru

Kupujúci je oprávnený požiadať o výmenu zakúpeného tovaru za ten istý tovar (alebo tovar rovnakého druhu) v inej veľkosti a to do 5 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

8. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:
Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát
Odbor pro medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p.p. 29
827 99 Bratislava 27
http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk

Spotrebiteľ môže využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) tiež webovú stránku https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

9. Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Bližšie informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, prečo, akým spôsobom a ako dlho ich spracúvame, komu sú údaje sprístupnené, aké sú Vaše práva ohľadom spracúvania osobných údajov, si môžete prečítať v dokumente Zásady spracovania osobných údajov.

 

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.noseniedeti.sk

Upozorňujeme, že informácie uvedené na www.noseniedeti.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Nenesieme voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z našich vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

11. Používanie materiálov zo stránky

Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od Noseniedeti.sk zakázané.

 

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 28.03.2023.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať