Obchodní podmínky

  • Poštovné od 70 Kč
  • Doprava nad 2300 Kč ZDARMA
  • Sme rychlí, tovar skladem odesíláme ihned.
  • 100% spokojených zákazníků na SK Heurece
  • Nákup v CZK i Eur - klikni na vlajky vpravo nahoře

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků - Kupujících a ve svém aktuálním znění tvoří součást kupní smlouvy.

Prodávají společností na stránkách www.noseniedeti.sk je:

NosenieDeti, s.r.o., K Diaľnici 452/21,  911 05 Zamarovce,
IČDPH: SK2022604738, Obchodní rejstřík Okr. soudu Trenčín, oddíl Sro, vložka číslo 20223 / R

e-mail: obchod@noseniedeti.sk
tel .: +421 908 419 618, +421 907 988 135

Orgán dozoru a dohledu

Slovenská obchodní inspekce
Andreje Sládkoviča 11
971 01 Prievidza 1
odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele

 

 

1. Objednávání zboží - nákup, uzavření kupní smlouvy

Internetový obchod www.noseniedeti.sk obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, u každého zboží jsou uvedeny hlavní vlastnosti zboží, skladová dostupnost (blíže článek 3 - Dodání zboží) a cena jednotlivého nabízeného zboží. Smluvní strany mají možnost uzavřít kupní smlouvu i za individuálně sjednaných podmínek, pokud se na tom dohodnou.

Objednávku lze uskutečnit prostřednictvím objednávkového formuláře, e-mailem nebo telefonicky.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

* Objednaném zboží (objednávané zboží vloží Kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu, přičemž specifikuje množství daného zboží)

* Způsobu úhrady kupní ceny zboží,

* Způsobu doručení objednávaného zboží

* Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "Objednávka").

Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající okamžitě po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce nebo v registraci.

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká potvrzením přijetí objednávky, které je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

 

 

2. Cena tovaru

Cena nabízeného zboží je uvedena včetně všech daní. Cena zboží neobsahuje náklady na dopravu od Prodávajícího ke Kupujícímu, náklady na dopravu se řídí článkem 3.3 - 3.4 těchto obchodních podmínek.

Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb, v takovém případě má Kupující právo objednávku změnit nebo zrušit.

 

 

3.Dodání tovaru

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou.

Na základě kupní smlouvy vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad - fakturu.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

 

 

3.1 Dodací lhůty

U každého zboží je zvlášť uvedeno, zda je zboží skladem nebo do jaké doby Prodávající dané zboží expeduje, tj. předává balík přepravní společnosti. U zboží, které není možné momentálně objednat, je uvedeno "Zboží není skladem".

Zboží, které je skladem, Prodávající předá přepravní společnosti obvykle na druhý pracovní den po přijetí objednávky, nejpozději však do 3 pracovních dnů.

Objednávku Prodávající nerozděluje, pokud si Kupující objedná několik druhů zboží, z nichž má každý jinou dodací lhůtu, zboží je expedováno společně po naskladnění všech položek zboží z objednávky, nejpozději v termínu expedice zboží s nejdelší dodací lhůtou.

V případě platby předem převodem na bankovní účet Prodávajícího, Prodávající zboží odešle až po přijetí platby za zboží od Kupujícího.

V případě, že by dodací lhůta měla prodloužit, než je avizované, informuje Prodávající o této skutečnosti Kupujícího. Pokud Kupující nesouhlasí s prodlouženou dodací lhůtou, má právo objednávku zrušit nebo změnit. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu a objednávku zruší, bude mu přijata platba vrácena způsobem, kterým došlo k úhradě nebo způsobem který si Kupující zvolí a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Expedování zboží lze prodloužit z následujících důvodů: zboží není momentálně na skladě, zboží nemá výrobce, příp. distributor aktuálně na skladě, zasáhla vyšší moc - např. balík se ztratil při dopravě k Prodávajícímu, Prodávajícímu bylo dodáno jiné zboží, než bylo objednáno, atd.

Kupující je o odeslání zboží informován e-mailem.

 

 

3.2  Způsob dodání zboží

Kupující má možnost zvolit si následující způsoby dodání:

Zásilkovna - doručení na odběrné místo - zaslány druhý den po odeslání.

Distribuční společnost Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. - (DPD)

 

  

3.3  Cena dopravy - dodání zboží do České republiky

Náklady na doručení objednaného zboží nese Kupující.

  hodnota objednávky do 2299 Kč
hodnota objednávky nad 2300 Kč
Zásilkovna 70 Kč
ZDARMA
DPD 120 Kč
30 Kč
Dobierka +20 Kč

 


 

4. Způsob platby za zboží

Způsob platby si zvolí Kupující v objednávce.

Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:

1. dobírka - služba je zpoplatněna částkou 20 Kč - za zboží Kupující zaplatí až při doručení Kurýrem, poštovním doručovatelem nebo na poště - pokud si bude Kupující vyzdvihovat zásilku tam.

2. bankovním převodem - údaje potřebné k platbě zašle Prodávající Kupujícímu nejpozději druhý pracovní den po přijetí objednávky. Kupní cena při platbě bankovním převodem je splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

 

5. Záruční podmínky a reklamační řád

Prodávající:

NosenieDeti, s.r.o.
sídlo: K Diaľnici 452/21, 911 05 Zamarovce
IČO: 44166109

Tento reklamační řád upravuje způsob a místo reklamace a postup při řešení reklamací. Týká se zboží a služeb které Prodávající prodal Kupujícímu. Při reklamacích se postupuje v souladu s tímto reklamačním řádem, za dodržení zákonných ustanovení a práv Kupujícího.

Prodávané zboží musí mít požadovanou, popřípadě právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru nebo hmotnost a musí být bez vad, zejména musí odpovídat závazným technickým normám.

Pokud třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména pokud se užívání řídí návodem nebo je upraveno technickou normou, je Prodávající povinen Kupujícího s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá. U zboží, jehož používání se řídí návodem, je tento návod vždy přiložen.

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí Kupujícím. Záruka se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.noseniedeti.sk/cz.

Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet od převzetí věci Kupujícím.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího, u kterého věc byla koupena.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, jestli se neuplatnili v záruční lhůte.

Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

Uplatnění reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je: NosenieDeti, s.r.o., K Diaľnici 452/21, 911 05 Zamarovce

Zákazníci z České republiky, mohou reklamované zboží zaslat poštou na adresu Monika Dankovičová - NosenieDetí, P. O. Box 15/2, 687 74 Starý Hrozenkov.

V případě, že máte nejasnosti ohledně uplatnění reklamace, můžete se informovat na tel. č. +421 908 419 618, alebo e-mailem: obchod@noseniedeti.sk, kde Vám poradíme, jak je třeba postupovat.

Při reklamaci je třeba, abyste prokázali, že jste zboží nakoupili v internetovém obchodě www.noseniedeti.sk/cz, dále je třeba popsat závadu a identifikovat se.

Doporučujeme Vám, abyste si zvolili požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz. Práva spotřebitele při uplatnění reklamace níže).

Pro usnadnění výše popsaného je možné použít Reklamační formulář.

 

 

Práva spotřebitele při uplatnění reklamace

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Na základě Vašeho rozhodnutí, která ze svých práv ve smyslu § 622 a § 623 občanského zákoníku uplatňujete (viz. Práva spotřebitele při uplatnění reklamace), jsme povinni určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace máte právo od smlouvy odstoupit nebo máte právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

Vybavením reklamace je ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

Pokud spotřebitel reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud je zboží zasláno na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

 

Alternativní řešení sporu

Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu, pokud prodávající na žádost o nápravu odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání.

Orgánem alternativního řešení sporů je:
Slovenská obchodní inspekce
ústřední inspektorát
Odbor pro mezinárodní vztahy a alternativní řešení spotřebitelských sporů
Prievozská 32, p.p. 29
827 99 Bratislava 27

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
Adresa na podávání podání v elektronické podobě: ars@soi.sk, adr@soi.sk
Spotřebitel může využít k podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů a na získání informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (včetně přeshraničních sporů) také webovou stránku:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

6.  Vrácení zboží - odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Zboží se považuje za převzatý spotřebitelům okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy (t.z. kdykoli v období od odeslání objednávky po den převzetí zboží).

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

- prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

- prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči; pokud byla smlouva uzavřena ústně, na uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoliv jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy (dále jen "oznámení o odstoupení od smlouvy"). Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který mu předal prodávající.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den 14 denní lhůty ode dne převzetí zboží spotřebitelem.

 

Pokud prodávající na svém webovém sídle umožňuje, aby spotřebitel odstoupil od smlouvy použitím k tomu určené zvláštní funkce nebo formuláře pro odstoupení od smlouvy, prodávající je povinen ihned po obdržení odstoupení od smlouvy poskytnout o tom spotřebiteli potvrzení na trvanlivém nosiči.

Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků .

Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli platby stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo spotřebitele dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky.

Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.

Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu.

Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu sídla prodávajícího nebo ho předat prodávajícímu. Tato lhůta se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese při odstoupení od smlouvy spotřebitel. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

 

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(Vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Příjemce: NosenieDeti, s.r.o., K Diaľnici 452/21, 911 05 Zamarovce, obchod@noseniedeti.sk

- Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy na toto zboží: ..............

- Datum objednání zboží ............

- Datum přijetí zboží ..............

- Jméno a příjmení spotřebitele ..............

- Adresa spotřebitele ..............

- Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) ..............

- Datum ..............

 

 

7. Alternativní řešení sporů

Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající na žádost spotřebitele odpoví zamítavě nebo na ni do 30 dnů ode dne jejího odeslání neodpoví vůbec, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen "ARS"). Formou ARS mohou být řešeny pouze spory vyplývající ze smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelům a spory s touto smlouvou související, s výjimkou sporů podle ust. § 1 odst. 4 zákona č. 391/2015 Sb a sporů, jejichž hodnota nepřevyšuje 20 EUR. Žádost o ARS se podává k subjektu ARS podle ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určené platformy nebo formuláře, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení ARS, maximálně však do výše 5 EUR s DPH. Pokud jsou na ARS příslušné několik subjektů, právo volby, kterému z nich podá návrh, má spotřebitel. Kromě ARS má spotřebitel právo obrátit se na věcně a místně příslušn ý obecný nebo rozhodčí soud. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkách: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

8. Ochrana osobných údajov

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění platném a účinném od 25.05.2018.

Bližší informace, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, proč, jakým způsobem a jak dlouho jejich zpracováváme, komu jsou údaje zpřístupněny, jaké jsou Vaše práva ohledně zpracování osobních údajů, si můžete přečíst v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

 

 

9. Odpovědnost za vady na stránce www.noseniedeti.sk

Upozorňujeme, že informace uvedené na www.noseniedeti.sk jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Neneseme vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z našich vlastních nebo odkazovaných webových stránek.

 

 10. Používání materiálů ze stránky

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv použití obsahu - částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření textů, obrázků, fotografií či ukázek jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem je bez písemného povolení od Noseniedeti.sk zakázáno.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 11.07.2019.

MÁTE OTÁZKY?

Monika Dankovičová

noseniedeti

+421 908 419 618
Po-Pia - 8.00 -18.00
obchod@noseniedeti.sk

Přihlášení

Táto stránka používa cookies. Viac info