Ochrana osobních údajů

 • Poštovné od 70 Kč
 • Doprava nad 2300 Kč ZDARMA
 • Sme rychlí, tovar skladem odesíláme ihned.
 • 100% spokojených zákazníků na SK Heurece
 • Nákup v CZK i Eur - klikni na vlajky vpravo nahoře

Zásady zpracování osobních údajů


Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobních údajů v znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon") je společnost:


NosenieDeti, s.r.o., so sídlom K Diaľnici 452/21, 911 05 Zamarovce, IČO 44166109
email: obchod@noseniedeti.sk
telefón: +421 908 419 618
Kontaktovat nás můžete pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů), dále jen "nařízení", a v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů ve znění platném a účinném od 25.05. 2018.

1. Pojmy

Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel a osoba samostatně výdělečně činná), ke které se osobní údaje vztahují (dále též "Vy" nebo „zákazník");

Osobní údaj: Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále též "údaje" nebo "informace");

Provozovatel: Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, realizuje zpracování a nese za něj odpovědnost. Správcem osobních údajů je NosenieDeti, s.r.o (dále též „my");

Zprostředkovatel: každý, kdo zpracovává osobní údaje pro správce, (dále též "obchodní partner" nebo „partner");

Webové stránky: Webové stránky dostupné na www.noseniedeti.sk/cz

Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem může být např. plnění smlouvy, správa uživatelských účtů, vyriaďovanie podnětů a stížností, zasílání informačních newsletterů či zobrazování reklam na základě zájmů zákazníků;

Cookies: Krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina souborů cookies obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazován webstránky a serverů tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webstránky a serverem jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookies se používají ke zlepšení fungování stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit.

Třetí země: státy mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou především členské země Evropské unie a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Jak jsou zpracovávány soubory cookies?
Zpracovávané soubory cookies lze oddělit podle platnosti na:
• dočasné cookies (tzv. Session cookies), které zůstávají uložené ve svém prohlížeči pouze do doby, než zavřete Váš prohlížeč,
• trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve svém prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud jejich ručně neodstraníte (doba uložení souborů cookies ve svém prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).
A podle funkcí na:
• esenciální, které jsou nezbytné pro funkčnost našich stránek,
• preferenční, které umožňují, aby si naše webstránky zapamatovali informace, které mění, jak se stránka zpráva nebo jak vypadá (např. preferovaný jazyk nebo oblast, kde se nacházíte), tyto cookies nejsou nezbytně nutné pro fungování našich stránek, ale zvyšují funk nost a praktičnost jejich užívání,
• analytické, které nám pomáhají s analýzou Vašeho zážitku na našem webu (tzv. User Experience = uživatelský zážitek) a díky kterým rozumíme, jak používáte naše stránky.
Nepoužíváme cookies třetích stran, na základě kterých probíhá sledování několika internetových stránek, abychom Vám mohli poskytovat personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkách třetích stran a jiných prodejních kanálech.

2. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

My a naši smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:
a. identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČO, DIČ;
b. elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;
c. jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, webové logy;
d. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie objednávek;
e. další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkům v objednávkovém formuláři nebo v jiných dokumentech a při komunikaci s námi.

3. Jaký je původ osobních údajů?

Zpracováváme údaje, které nám poskytnete např. při objednávce našich služeb, registraci uživatelského účtu, komunikaci s námi nebo přihlášením k odběru newsletterů. Typicky jde o

 • identifikační a adresní údaje;
 • elektronické kontaktní údaje;
 • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem.

A dále údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webstránky. Většinou se jedná o:

 • jiné elektronické údaje:
  • cookies
  • webstránka, ze které jste na naše webstránky přišli;
  • IP adresa;
  • datum přístupu a doba přístupu;
  • vyhľadávacie dopyty;
  • kód odpovědi http a https;
  • přenášené skupiny dat;
  • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.

4. Proč jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:
• Plnění smluvního vztahu.
• Správa zákaznického účtu.
• Komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, publikace recenzí, vyřizování podnětů, stížností a reklamací.
• Zasielanie informačných newsletterov a ponuka našich produktov či služieb.
• Priamy marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy.
• Zlepšování kvality našich produktů a služeb, analýzy návštěvnosti našich stránek a Vašeho chování na webu.
• Provozování zákaznické soutěže a doručování výher.
• Účetní a daňové účely.
• Plnění ostatních právních povinností.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány na základě následujících důvodů:
• Plnění smlouvy (vyřizování objednávek).
• Plnění zákonné povinnosti (vedení účetnictví, vyřizování reklamací).
• Oprávněný zájem správce na zasílání informačních newsletterů.
• Souhlas se zasíláním informačních newsletterů.

Zpracování osobních údajů pro účely plnění smluvního vztahu, účtových a daňových účelů a plnění ostatních právních povinností jsou zákonnými či smluvními požadavky.

5. Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:
• Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (v případě zákona o účetnictví, zákona o DPH je lhůta 10 let).
• Po dobu trvání našeho oprávněného zájmu na zasílání informačních obchodních sdělení budeme Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudete zpracování namítat, nebo po dobu, která je odůvodněná vzhledem k životní cyklus zakoupeného produktu nebo služby, nejvýše však 3 roky od posledního otevření informačního newsletteru.
• po dobu trvání Vašeho souhlasu, pokud svůj souhlas neodvoláte, nejvýše však po dobu 3 let od jeho udělení.

6. Komu jsou osobní údaje zpřístupněny?

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňují, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou situací popsaných níže, kdy Vaše osobní údaje mají k dispozici někteří naši zpracovatelé, kteří je zpracovávají pro nás, na základě našich pokynů a v souladu s tímto dokumentem. Naši zpracovatelé dodržují všechny potřebné bezpečnostní, technické a organizační opatření, aby osobním údajům poskytli požadovanou ochranu.
Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců):

 • Poskytovatelé přepravy zboží a poštovních služeb:

Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., se sídlem Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498,
Slovenská pošta, a.s., se sídlem Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124,
Zásielkovňa s.r.o., se sídlem Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999
Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, Česká republika

 • Poskytovatelé IT služeb a hostingu:

IRISOFT, s.r.o., se sídlem Soblahovská 1116/61, 911 01 Trenčín, IČO 36 332 275
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. , se sídlem Košická 6, 821 09 Bratislava, IČO 36 485 161,

 • Partneři, kteří pro nás zajišťují přímý marketing a poskytovatelé technických řešení pro zajištění zákaznické podpory, analýzy webových stránek a marketingu:

SmartSelling a.s., IČO 29210372, se sídlem Netroufalky 797/5, Brno, 625 00, Česká republika
Smartsupp.com, s.r.o., IČ: 03668681, se sídlem Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika
Heureka Shopping s.r.o, se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, IČO: 02387727,
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko

 • Poskytovatelé účetního a daňového poradenství.
 • Orgány veřejné správy.

7. Jsou osobní údaje prodávány mimo EÚ?

Vaše osobní údaje aktivně do třetích zemí mimo EU nepřenášíme. Někteří partneři s nimiž při zpracovávání osobních údajů spolupracujeme, však takové přenosy realizují, a to konkrétně do USA. Naši partneři jsou společnosti certifikovány v režimu US-EU Privacy Shield, a tím poskytují přiměřenou úroveň ochrany pro Vaše osobní údaje.

Příjemci osobních údajů v třetích zemích jsou:

 • Partneři, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich stránek, Vašeho chování na stránkách a obchodních konverzích.
 • Poskytovatelé IT služeb a hostingu, včetně cloudových služeb.

8. Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme řádně záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.
Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. Netvoříme profily z Vašich osobních údajů za účelem rozboru nebo předvídání Vašich preferencí, zájmů, ekonomické situace, spolehlivosti, místa, kde se nacházíte nebo Vašeho pohybu (typickým příkladem profilování je monitorování chování návštěvníků stránek za účelem sledování jejich preferencí tak, aby je mohl obchodník v budoucnosti oslovit s nabídkou ušitou na míru právě jim).

9. Jaká jsou práva subjektů údajů?

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto zásad.

Na Vaši žádost odpovíme bezplatně ve lhůtě do 1 měsíce. V případě komplikované žádosti jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další 2 měsíce. Pokud k tomu dojde, budeme Vás o tom, io důvodech informovat.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:
• Právo na přístup k osobním údajům, jakož i právo vědět, na jaký účel jsou zpracovávány, kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů, jaká je doba zpracovávání.
• Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů.
• Právo na výmaz osobních údajů.
• Právo na omezení zpracování osobních údajů.
• Právo na přenositelnost údajů.
• Právo vznést námitku proti zpracování.
• Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování.
• Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.

Dále máte právo podat stížnost u dozorního orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, tel.: 02/323 132 14, web: dataprotection.gov.sk/uoou.

10. Zabezpečení osobních údajů

Prohlašujeme, že jsme přijali všechna vhodná bezpečnostní, technické a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Elektronické údaje o Vás, které u nás uchováváme, jsou zajištěny na serverech heslem a šifrováním.
K osobním údajům mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji nakládat pro účely uvedené v těchto zásadách.

11. Závěr

Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracovávání Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, nebo v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat předem.

MÁTE OTÁZKY?

Monika Dankovičová

noseniedeti

+421 908 419 618
Po-Pia - 8.00 -18.00
obchod@noseniedeti.sk

Přihlášení

Táto stránka používa cookies. Viac info