Jak reklamovat zboží

  • Poštovné od 70 Kč
  • Doprava nad 2300 Kč ZDARMA
  • Sme rychlí, tovar skladem odesíláme ihned.
  • 100% spokojených zákazníků na SK Heurece
  • Nákup v CZK i Eur - klikni na vlajky vpravo nahoře

Záruční podmínky a reklamační řád

Prodávající:

NosenieDeti, s.r.o.
sídlo: K Diaľnici 452/21, 911 05 Zamarovce
IČO: 44166109

Tento reklamační řád upravuje způsob a místo reklamace a postup při řešení reklamací. Týká se zboží a služeb které Prodávající prodal Kupujícímu. Při reklamacích se postupuje v souladu s tímto reklamačním řádem, za dodržení zákonných ustanovení a práv Kupujícího.

Prodávané zboží musí mít požadovanou, popřípadě právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru nebo hmotnost a musí být bez vad, zejména musí odpovídat závazným technickým normám.

Pokud třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména pokud se užívání řídí návodem nebo je upraveno technickou normou, je Prodávající povinen Kupujícího s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá. U zboží, jehož používání se řídí návodem, je tento návod vždy přiložen.

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí Kupujícím. Záruka se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.noseniedeti.sk/cz.

Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet od převzetí věci Kupujícím.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího, u kterého věc byla koupena.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, jestli se neuplatnili v záruční lhůte.

Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

Uplatnění reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je: NosenieDeti, s.r.o., K Diaľnici 452/21, 911 05  Zamarovce

Zákazníci z České republiky, mohou reklamované zboží zaslat poštou na adresu Monika Dankovičová - NosenieDetí, P. O. Box 15/2, 687 74 Starý Hrozenkov.

V případě, že máte nejasnosti ohledně uplatnění reklamace, můžete se informovat na tel. č. +421 908 419 618, alebo e-mailem: obchod@noseniedeti.sk, kde Vám poradíme, jak je třeba postupovat.

Při reklamaci je třeba, abyste prokázali, že jste zboží nakoupili v internetovém obchodě www.noseniedeti.sk/cz, dále je třeba popsat závadu a identifikovat se.

Doporučujeme Vám, abyste si zvolili požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz. Práva spotřebitele při uplatnění reklamace níže).

Pro usnadnění výše popsaného je možné použít Reklamační formulář.

 

 

Práva spotřebitele při uplatnění reklamace

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Na základě Vašeho rozhodnutí, která ze svých práv ve smyslu § 622 a § 623 občanského zákoníku uplatňujete (viz. Práva spotřebitele při uplatnění reklamace), jsme povinni určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace máte právo od smlouvy odstoupit nebo máte právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

Vybavením reklamace je ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

Pokud spotřebitel reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud je zboží zasláno na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout. 

 

Alternativní řešení sporu

Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu, pokud prodávající na žádost o nápravu odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání.

Orgánem alternativního řešení sporů je:
Slovenská obchodní inspekce
ústřední inspektorát
Odbor pro mezinárodní vztahy a alternativní řešení spotřebitelských sporů
Prievozská 32, p.p. 29
827 99 Bratislava 27

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
Adresa na podávání podání v elektronické podobě: ars@soi.sk, adr@soi.sk
Spotřebitel může využít k podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů a na získání informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (včetně přeshraničních sporů) také webovou stránku:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

MÁTE OTÁZKY?

Monika Dankovičová

noseniedeti

+421 908 419 618
Po-Pia - 8.00 -18.00
obchod@noseniedeti.sk

Přihlášení

Táto stránka používa cookies. Viac info