Jak reklamovat zboží

  • Poštovné od 70 Kč

  • Doprava nad 2300 Kč ZDARMA

  • Sme rychlí, tovar skladem odesíláme ihned.

  • 100% spokojených zákazníků na SK Heurece

  • Nákup v CZK i Eur - klikni na vlajky vpravo nahoře

Záruční podmínky a reklamační řád

Prodávané zboží musí mít požadovanou, popřípadě právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru nebo hmotnost a musí být bez vad, zejména musí odpovídat závazným technickým normám.

Pokud třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména pokud se užívání řídí návodem nebo je upraveno technickou normou, je Prodávající povinen Kupujícího s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá. U zboží, jehož používání se řídí návodem, je tento návod vždy přiložen.

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí Kupujícím. Záruka se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.noseniedeti.sk/cz.

Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet od převzetí věci Kupujícím.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího, u kterého věc byla koupena.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, jestli se neuplatnili v záruční lhůte.

Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

Uplatnění reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je: NosenieDeti, s.r.o., M. R. Štefánika 74, 911 01 Trenčín

Zákazníci z České republiky, mohou reklamované zboží zaslat poštou na adresu Monika Dankovičová - NosenieDetí, P. O. Box 15/2, 687 74 Starý Hrozenkov.

V případě, že máte nejasnosti ohledně uplatnění reklamace, můžete se informovat na tel. č. +421 908 419 618, alebo e-mailem: obchod@noseniedeti.sk, kde Vám poradíme, jak je třeba postupovat.

Při reklamaci je třeba, abyste prokázali, že jste zboží nakoupili v internetovém obchodě www.noseniedeti.sk/cz, dále je třeba popsat závadu a identifikovat se.

Doporučujeme Vám, abyste si zvolili požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz. Práva spotřebitele při uplatnění reklamace).

Pro usnadnění výše popsaného je možné použít Reklamační formulář.

Na základě Vašeho rozhodnutí, která ze svých práv ve smyslu § 622 a § 623 občanského zákoníku uplatňujete (viz. Práva spotřebitele při uplatnění reklamace), jsme povinni určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace máte právo od smlouvy odstoupit nebo máte právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

Vybavením reklamace je ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

 

Práva spotřebitele při uplatnění reklamace

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

MÁTE OTÁZKY?

Monika Dankovičová

noseniedeti

+421 908 419 618
Po-Pia - 8.00 -18.00
obchod@noseniedeti.sk

Přihlášení

Táto stránka používa cookies. Viac info